Západočeská amatérská liga
?

Kozí Prd

Místo konání:

Dolany u Klatov

Datum:

2.6.2024

Pořadatel:

Kovo Belfín cyklo team

Ředitel závodu:

Plánička Jaroslav tel.702293626 planickaj@seznam.cz

Kategorie:

J,A,B,C.D,E,F,Z,W,P1,P2

Startovné:

členové ZAL+JAL 300kč,příchozí 350kč,junioři 150kč

Přihlášky a platba:

maraton.cz

Prezentace:

koupaliště v Dolanech u Klatov od 9 00hod.do 10 30hod. V místě prezentace je bufet, dětské hřiště a WC.

Časy startu:

Start v Dolanech před pneu servisem Vachtl v 11hod. pro všechny kategorie společný.

Trasa:

Dolany,Balkovy,Polen,Mlýnec,Rudoltice,Černíkov,Všepadly,Uboč,Němčice,Oprechtice,skoro Nový Dvur cca 200m před odbočit do prava,Stanětice,Hříchovice,Hradiště,Kanice,Koloveč,Chocomyšl,Lučice,Slatina,Chudenice,Chlumská,Malechov,Dolany,Balkovy,Polen,cíl na kopci před vsí Věckovice (tam co býval dříve ne u vysílače). Cca 67km pořád dopředu žádné okruhy.

Vyhlášení:

Cca 30minut po dojetí posledního závodníka na koupališti v Dolanech, Občerstvení zajištěno.

Různé:

Upozornění ! Akce se koná dle pravidel a stanov ZAL. Pořadatel si vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu. Každý startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Přilba povinná, zákaz používání triatlonových nástavců – bude kontrolováno! Jede se za plného provozu.

Všichni zúčastnění jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu!!

Trasa závodu