Západočeská amatérská liga
?

Lázeňské kritérium Konstantinovy Lázně

veřejný závod

Datum:

27.4.2024

Kancelář závodu:

Markéta Janotová, inline okruh – 3km

Pořadatel:

Sokol Konstantinovy Lázně – Cyklistický oddíl

Ředitel závodu:

Jiří Lacina, Nýřanská 14, Plzeň 323 00, Tel. 775 261 950, jiri.lacina@zzmv.cz

Prezentace:

Přihlášky na závod na www.marathon.cz. V 9:30 kancelář závodu na okruhu (dole u informačních tabulí).

Startovné:

Členové ZAL a JAL 300 Kč - ceny pro první tři v každé kategorii.

Příchozí 300 Kč, 100 Kč junioři.

Vypsané kategorie – bude upraveno dle počtu závodníků

do 60 let

od 60 let + ženy

Časy startu:

10:30 kategorie od 60 let příchozí a junioři - bodovací závod na 50 min + 1 kolo, každé třetí kolo bodovací 5, 3, 2, 1 + poslední kolo dvojnásobek bodů.

12:15 kategorie do 60 let příchozí - bodovací závod na 60 min + 1 kolo, každé třetí kolo bodovací 5, 3, 2, 1 + poslední kolo dvojnásobek bodů.

Pořadatel může změnit propozice dle nařízení omezení akcí.

Soutěží se podle platných pravidel. Účastníci závodu berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí a že pořadatel neručí za škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Sokol Konstantinovy lázně – cyklistický oddíl

Přílohy

lazenske-kriterium-2024.pdf