Západočeská amatérská liga
?

Tour de Boletice 2023

součást seriálu JAL/ZAL 2023 - Jihočeská/Západočeská amatérská liga - i pro širokou veřejnost!!!

Datum:

20.8.2023 (neděle)

Místo konání:

Vojenský újezd Boletice

Pořadatel:

RPR Římov, zastoupen Robert Ploner

tel.: +420 603 107 478, email: r.ploner@achilles.cz

Rozhodčí:

Ing. Svatopluk Dvořák

Prezentace:

Resort Olšina od 9,00 do 10,30 hod

Přihlašování:

on-line na stránkách https://www.tourdeboletice.cz (od 1.8.2023)

Startovné:

300,- Kč pro členy JAL/ZAL, ostatní 400,- Kč (ve výjimečných případech bude umožněno přihlášení v místě prezentace/startu 500,- Kč. V ceně startovného jedno jídlo po závodě.

Přihláška k závodu je platná až po zaplacení startovného na bankovní účet 2702128884/2010 tak, aby platba dorazila nejpozději 19.08.2023

Variabilní symbol pro platbu a výši startovného naleznete v seznamu Registrovaných závodníků u svého jména ve sloupci var.sym. Do Zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a rok narození. Prosíme o pečlivost při zadávání pokynu k platbě. Pokud se závod neuskuteční, budou platby vráceny zpět na účet odesílatele. To samé platí pro platby, které se nepodaří identifikovat.

Start závodu:

Olšina 11,00 hodin (všechny kategorie)

Kategorie:

J - Junioři 15 - 19 let (v případě účasti M3 a M4)

A (20-29 let)

B (30-39 let)

C (40-49 let)

D (50-59 let)

E (60-69 let)

F (nad 70 let)

Z1 (ženy do 40 let)

Z2 (ženy nad 40 let).

Vyhlášení:

Resort Olšina, začátek, cca. 14,30 hod

Trasa závodu:

3x Okruh - Olšina - Květušín - Polná na Šumavě - býv. Hořičky - Boletice - Boletice křižovatka - Polná na Šumavě - Polečnice - Otice - Hodňov a zpět na Olšinu, kde bude cíl závodu.

Celková délka tratě 84 km (pro věkové kategorie J, A, B, C, D) převýšení 1.491 metrů.

Celková délka tratě 56 km (pro věkové kategorie Z1, Z2, E, F) převýšení 994 metrů

Ceny:

Věcné ve všech kategoriích po dojetí závodu

Zdravotní zajištění:

RZS Český Krumlov 155

Růžné:

Soutěží se podle pravidel a stanov JAL a ZAL. Jede se na průběžně uzavřené trati, přesto je každý účastník povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a pokyny pořadatelů. Zákaz vjezdu doprovodných vozidel-trať pouze pro cyklisty! Každý startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené. Pořadatel si dále vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu. Ochranná přilba povinná!!!

Galerie

Přílohy

tour-de-boletice-2023.pdf