Západočeská amatérská liga
?

Memoriál Aloise Dohnala – Mistrovství SAC ČR 2023 – časovka jednotlivců

Pořadatel:

Cyklistický klub Suchdol nad Odrou z.s., Městys Suchdol n.O. – pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje

Termín:

Sobota 15.7.2023 od 10:30 h

Ředitel závodu:

Ing. Tomáš Dohnal - tel.: 604 592 548, t.dohnal80@gmail.com

Přihlášení:

POZOR na závod je nutné se registrovat předem nejpozději do 12. 7. 2023 do 12 h, přihlášení na místě nebude možné !!! Přihlášení bude probíhat na: https://www.spac-os.cz.

Prezentace:

DKT Suchdol n. O. od 8:30 h, konec prezentace nejpozději 1 h před startem prvního závodníka příslušné kategorie, závodník obdrží čip oproti záloze 200 Kč, pokud závodník bude absolvovat i silniční závod, čip mu zůstává i na neděli

Startovné:

350 Kč, po přihlášení systém vygeneruje platební údaje včetně VS, startovné nutné uhradit předem do 12.7.2023, v ceně startovného občerstvení a měření čipovou technologií

Časy startů:

budou zveřejněny nejpozději 14.7.2023 do 12 h na stránkách www.spac-os.cz a www.cksuchdol.cz, první závodník startuje v 10:30 h, dále s minutovým intervalem, startuje se podle kategorií v pořadí ŽB, ŽA, M, F, E, D, C, B, A

Vyhlášení:

1. – 3. místo v kategorii, obdrží pohár a ceny, vítěz jednotlivé kategorie obdrží dres určený pro mistra SAC ČR pro rok 2023

Rozhodčí:

delegován ČSC, měření čipovou technologií Atletika UNI

Podmínkou účasti je platná licence ligy spadající pod S.A.C. a odjetý minimálně jeden závod v dané lize!

Trasa:

start před úřadem městyse Suchdol n. O., na křižovatce u kostela doprava směr Hladké Životice, před železničním přejezdem otočka a zpátky směr Suchdol n. O., na křižovatce u kostela doprava směr Kletné, před Kletnou doleva směr Pohoř, cíl u rozhledny na Pohoři – 13 km (trasa pro všechny kategorie stejná)

Obecná ustanovení a pravidla

 1. Závod se jede dle pravidel SPAC, SAC, ČSC a tohoto rozpisu. V rámci podpisu startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v cyklistické přilbě. Je si vědom, že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
 2. Závod se jede za běžného silničního provozu, každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/ 200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. ( od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění ( od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
 3. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
 4. Účastníci startují na vlastní nebezpečí
 5. Cyklistické přilby jsou povinné!!!
 6. Mechanická vozidla jsou povolena pouze v silničním závodě a jen po zaregistrování a musí být označena pořadovým číslem, které si řidič nalepí na zadní okno vozidla.
 7. V rámci časovky jednotlivců je zakázaná jízda „v háku“ a trestá se diskvalifikací, předjížděný jezdec je povinen okamžitě po předstižení vytvořit odstup 10 metrů, diskvalifikací se rovněž trestá jízda „v háku“ za nesoutěžícím cyklistou nebo dopravním prostředkem, v časovce nejsou dovolena doprovodná auta, vzhledem k profilu trati je dovolena výměna kola na parkovišti u přehrady Kletná, ale tím pádem musí závodník připevnit čip na nohu
 8. Všichni závodníci jsou povinni být k dispozici rozhodčím 5 min. před startem (silniční závod i časovka)
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo uvést ve výsledcích jméno a příjmení závodníka, jeho oddílovou příslušnost a rok narození. Zároveň si vyhrazuje právo uvést v tisku fotografie a pořadí závodníků v cíli pro propagaci závodu.
 11. Protesty do 15 minut po vyhlášení výsledků se vkladem 300 Kč, který s neopodstatněným protestem zůstává pořadateli
 12. V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu z důvod hlášení pojistné události. Na závod se vztahuje smlouva o pojištění třetí osoby SAC ČR.
 13. Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit v cíli časoměřičům případně rozhodčím.
 14. Všichni závodníci jsou povinni vrátit čip
 15. Aktuality a případné změny budou zveřejňovány na stránkách pořadatele www.cksuchdol.cz

Kategorie:

muži A 19-29 let (ročník 2003 – 1994 vč.)

muži B 30-39 let (ročník 1993 – 1984 vč.)

muži C 40-49 let (ročník 1983 – 1974 vč.)

muži D 50-59 let (ročník 1973 – 1964 vč.)

muži E 60-69 let (ročník 1963 – 1954 vč.)

muži F 70 let a starší (ročník 1953 a starší)

ženy A 15-39 let (ročník 2008 – 1984 vč.)

ženy B 40 let a starší (ročník 1983 a starší)

Galerie

Přílohy

mcr-sac-suchdol-2023.pdf