Západočeská amatérská liga
?

Konstantinovy Lázně - Malá cena

Místo konání:

Konstantinovy Lázně - lázeňský okruh

Datum:

29.4.2023

Pořadatel:

Sokol Konstantinovy Lázně

Ředitel závodu:

Lacina Jiří, Nýřanská 14, Plzeň 323 00, tel. 775 261 950, jiri.lacina@zzmv.cz

Kategorie:

A, B, C, D, E, F, Z, W, P1, P2, PZ1, PZ2

Startovné:

členové ZAL 200 Kč, příchozí 250 Kč, junioři 60 Kč

Prezentace:

U informační tabule lázeňského okruhu od 9.30 hod.

Časy startu:

Balík II - 10.30hod. C, D, E, F, Z, W, P2 Balík I- 12.15hod. A, B, P1, junioři

Trasa:

Balík II - 50minut + 1 kolo, bodování každé třetí kolo 5, 3, 2, 1 + poslední kolo dvojnásobek bodů.

Balík I - 60minut + 1 kolo, bodování každé třetí kolo 5, 3, 2, 1 + poslední kolo dvojnásobek bodů.

Vyhlášení:

Po dojetí Balíku I.

Různé:

Soutěží se podle platných pravidel ZAL. Učastníci závodu berou na vědomí, že se závodu učastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí a že pořadatel neručí za škody na majetku a poškození zdraví učastníkum vzniklé, ani jimi způsobené.