Západočeská amatérská liga
?

Memoriál Karla Dvořáka - časovka jednotlivců

Místo konání:

Sušice - Modrava

Datum:

4.9.2022

Pořadatel:

KOVO BELFÍN cyklo team

Ředitel závodu:

Jiří Belfín, tel. 723891265

Kategorie:

J,A,B,C,D,E,F,Z + příchozí

Startovné:

250,- Kč pro členy ZAL, 300,- Kč pro příchozí

Prezentace:

Prezentace 8:00 - 9:30 hod v Sušici, Dlouhoveská 241. Kapacita cca 80 účastníků.

POVINNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBA NA maraton.cz NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 2.9.2022 (na místě jen ve výjimečných případech - startovné 400,-Kč)

Časy startu:

Start v 10 hod po 1 minutě

Trasa:

Sušice - Dlouhá Ves - Rejštejn - Srní - Modrava (cca 31 km)

Vyhlášení:

cca 30 minut po dojetí posledního závodníka v prostorách cíle.

Speciální cena pro nejtěžšího závodníka - vážení proběhne v prostorách cíle

Různé:

Každý startuje na vlastní nebezpečí a je povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Jede se za plného silničního provozu. Pořadatel za nic neručí. HELMA JE POVINNÁ. Používání triatlonových nástavcu je povoleno. Pořadatel si vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu.

Závod se koná na území NP Šumava, proto je třeba být zvláště ukázněný a ohleduplný k přírodě, ohledně pořádání závodů v dalších letech. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit závodníka, který toto nebude respektovat.