Západočeská amatérská liga
?

Velká cena OU Kramolín "Kramolínské peklo"

Memoriál Františka Albla

Společný závod ZAL a JAL v silniční cyklistice

Pořadatel:

CK Kramolín pod záštitou obce Kramolín

Ředitel závodu:

Vlna Zdeněk, Dolní Lukavice 58, 334 44, Tel: 770 772 602

Datum akce:

Neděle 28.8.2022

Prezentace:

Vydávání čísel a čipů v hostinci u Kubátů v Kramolíně 9:00 – 10:30.

Povinné přihlašování a platba předem dle instrukcí na marathon.cz.

Nejpozději do soboty 27.8.2022.

Start:

Společný start všech vypsaných kategorií v 11:00.

Kategorie:

A 19 - 29 let, B 30 - 39 let, C 40 - 49 let, D 50 - 59 let, E 60 - 69 let, F 70 a více let, Z ženy

Trať:

Trať je značena šipkami a na důležitých místech zajištěna pořadatelskou službou. Pořadatel doporučuje se s tratí předem seznámit.

Popis tratě:

Start u hospody U Kubátů v Kramolíně. 2x okruh: Myslív - Milčice - Olšany nádraží - Pačejov nádraží - Strážovice - Žďár - Zborovy - Nicov - Lovčice - Polánka - Myslív. Cíl na horizontu před Myslívem. Celkem 57 km.

Nebezpečné úseky:

Průjezdy všech obcí na trati, ty další jsou značeny. Zdravotní služba zajištěna.

Startovné:

Členi ZAL a JAL 250 Kč, příchozí 300 Kč. Pouze ve výjimečných případech 350 Kč v den startu při prezentaci.

Občerstvení:

Ihned po skončení akce v hostinci U Kubátů. Zahrnuto ve startovném.

Ceny:

Putovní pohár OU Kramolín pro absolutního vítěze kategorií A, B. Putovní pohár Memoriál Františka Albla pro absol. vítěze kategorií C, D, E, F, Z. Ceny obdrží první 3 závodníci v konečném hodnocení závodu v každé vypsané kategorii bez ohledu na to, zda jde o závodníka ZAL či JAL nebo příchozího.

Upozornění

Akce se koná dle pravidel a stanov ZAL. Pořadatel si vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu. Každý startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Přilba povinná, zákaz používání triatlonových nástavců – bude kontrolováno! Jede se za plného provozu.

Všichni zúčastnění jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu !!