Západočeská amatérská liga
?

Tour de Boletice - Mistrovství České republiky S.A.C 2022 (hromadný závod)

Datum

neděle 17.7.2022

Místo konání

Vojenský újezd Boletice

Pořadatel

RPR Římov, zastoupen Robert Ploner, tel: +420 603 107 478, email:

Podmínky startu

členství v lize sdružené v S.A.C ČR (JAL, MP, SPAC, SAL, UAC, ZAL)

Rozhodčí

Ing. Svatopluk Dvořák

Prezentace

Rekreační středisko Olšina od 8,30 do 10,00 hod

Přihlašování

On-line na stránkách www.tourdeboletice.cz (od 1.6.2022)

Startovné

Jeden závod: 300,- Kč (ve výjimečných případech bude umožněno přihlášení v místě prezentace/startu 600,- Kč

Startovné předem uhraďte převodem na č.ú. 2702128884 / 2010. Do poznámky při transakci, prosím uveďte své jméno, rok narození, ligu a startovní číslo. Variabilní symbol pro platbu bude uveden u Vašeho jména v seznamu Registrovaných závodníků, ve sloupci Var.sym. Do Zprávy pro příjemce uveďte své jméno, rok narození, ligu a startovní číslo. Prosíme o pečlivost při zadávání pokynu k platbě. Pokud se závod neuskuteční, budou platby vráceny zpět na účet odesílatele. To samé platí pro platby, které se nepodaří identifikovat.

Start silničního závodu

Olšina 10,30 hodin, dle kategorií

Kategorie od do od do čas startu J M 15 18 2007 2004 10:30 E M 60 69 1962 1953 10:35 F M 70 99 1952 1923 10:40 Z1 Z 15 39 2007 1983 10:45 Z2 Z 40 99 1982 1923 10:50 A M 19 29 2003 1993 12:30 B M 30 39 1992 1983 12:35 C M 40 49 1982 1973 12:40 D M 50 59 1972 1963 12:45

Vyhlášení

Olšina, začátek, cca. 16,00 hod (silniční závod)

Trasa závodu 17.7.2021 (silniční závod):

2x Okruh: Olšina - Květušín - Polná na Šumavě - býv. Hořičky - Boletice - Boletice křižovatka - Polná na Šumavě - Polečnice - Otice - Hodňov.

Nájezd do cíle: Hodňov - býv. Maňávka - Maňava - Pernek - Kapradinec, kde bude cíl závodu.

Návrat závodníků zpět na Olšinu z Kapradince, je plánován přes býv. Horní les, býv. Maňávku.

Celková délka tratě 63 km (pro věkové kategorie A, B, C, D) převýšení 1.400 metrů.

Celková délka tratě 35 km (pro věkové kategorie J, Z1, Z2, E, F) převýšení 720 metrů

Ceny

Vítěz v každé kategorii obdrží mistrovský dres S.A.C. Věcné ve všech kategoriích po dojetí závodu.

Zdravotní zajištění

RZS Český Krumlov 155

Různé:

Soutěží se podle pravidel a stanov S.A.C. a ustanovení tohoto rozpisu. Jede se na uzavřené trati, přesto je každý účastník povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a pokyny pořadatelů. Zákaz vjezdu doprovodných vozidel - trať pouze pro cyklisty! Každý startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené. Pořadatel si dále vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu. Ochranná přilba povinná!!!

Kompletní propozice v PDF

Leták v PDF

Galerie