Západočeská amatérská liga
?

Tour de Boletice - Mistrovství České republiky S.A.C 2022 (časovka)

Datum

sobota 16.7.2022

Místo konání

Vojenský újezd Boletice

Pořadatel

RPR Římov, zastoupen Robert Ploner, tel: +420 603 107 478, email:

Podmínky startu

členství v lize sdružené v S.A.C ČR (JAL, MP, SPAC, SAL, UAC, ZAL)

Rozhodčí

Ing. Svatopluk Dvořák

Prezentace

Rekreační středisko Olšina od 8,00 do 9,30 hod

Přihlašování

On-line na stránkách www.tourdeboletice.cz (od 1.6.2022)

Startovné

Jeden závod: 300,- Kč (ve výjimečných případech bude umožněno přihlášení v místě prezentace/startu 600,- Kč

Startovné předem uhraďte převodem na č.ú. 2702128884 / 2010. Do poznámky při transakci, prosím uveďte své jméno, rok narození, ligu a startovní číslo. Variabilní symbol pro platbu bude uveden u Vašeho jména v seznamu Registrovaných závodníků, ve sloupci Var.sym. Do Zprávy pro příjemce uveďte své jméno, rok narození, ligu a startovní číslo. Prosíme o pečlivost při zadávání pokynu k platbě. Pokud se závod neuskuteční, budou platby vráceny zpět na účet odesílatele. To samé platí pro platby, které se nepodaří identifikovat.

Start časovky

Hodňov 10,00 hodin.

Pořadí kategorií: F, E, Z2, Z1, J, D, C, B, A.

Startovní interval po 1 minutě.

Pauza mezi starty jednotlivých kategorií vždy 5 minut.

Vyhlášení

Olšina, začátek, cca. 14,30 hod (časovka)

Trasa závodu: Hodňov - Otice - Polečnice - Polná na Šumavě - býv Hořičky, kde je 180° otočení a zpět

Celková délka tratě 22 km, pro všechny věkové kategorie stejná, převýšení 308 metrů.

Ceny

Vítěz v každé kategorii obdrží mistrovský dres S.A.C.

Věcné ve všech kategoriích po dojetí závodu.

Zdravotní zajištění

RZS Český Krumlov 155

Různé:

Soutěží se podle pravidel a stanov S.A.C. a ustanovení tohoto rozpisu. Jede se na uzavřené trati, přesto je každý účastník povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a pokyny pořadatelů. Zákaz vjezdu doprovodných vozidel - trať pouze pro cyklisty! Každý startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené. Pořadatel si dále vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu. Ochranná přilba povinná!!!

Kompletní propozice v PDF

Leták v PDF