Západočeská amatérská liga
?

Blsecké okruhy

12. června - neděle

Obec Bílsko pořádá dne 12. června 2022 společný závod JAL a ZAL v silniční cyklistice 11. ročník Blsecké okruhy

Start:

v Bílsku, okr. Strakonice 11.00 h – start společný pro všechny kategorie!

Ředitel závodu:

ing. Jiří Kulík, tel. 724 181 027

Rozhodčí:

Svatopluk Dvořák, tel. 723 661 803, Ladislav Roučka , tel. 606 243 303

Přihlášky:

Povinné přihlašování a platba předem dle instrukcí na maraton.cz. Prezence a vydávání čísel v místě startu : 8.30 – 10.30 h.

Startovné:

členové JAL a ZAL 250,– Kč, příchozí 300,– Kč. Pouze ve výjimečných případech 350,– Kč v místě startu! V ceně startovného občerstvení po závodě.

Trať závodu:

Okruh mezi obcemi Bílsko, Měkynec, Záluží, Radějovice, Netonice (10,6 km). Jede se celkem 6 okruhů + 8 km dojezd do cíle(v mírném stoupání za obcí Netonice)! Délka závodu je pro všechny kategorie stejná – 72 km !

Každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a pokyny pořadatelů. Dále pak pravidla dle platných předpisů JAL. Ochranná přilba povinná, každý se účastní na vlastní nebezpečí!!

Kategorie:

muži A = 19–29 let, B = 30–39 let, C = 40–49 let, D = 50–59 let, E = 60-69 let, F = 70 a více let, Z = ženy podle počtu startujících, M3 = 15–16 let, M4 = 17–18 let

Ceny:

věcné a finanční 1.- 3. závodník v každé kategorii. Vyhlášení cca ve 14.30 h!

Různé:

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny oproti tomuto rozpisu. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené.

Zdravotnická služba:

Poliklinika Vodňany

Po vyhlášení výsledků hlavního závodu, cca v 15.00 hodin, bude odstartován cyklistický závod pro děti na návsi v Bílsku.

Informace k závodu na 606 243 303!