Západočeská amatérská liga
?

Konstantinovy Lázně - Malá cena

Místo konání:

Konstantivovy Lázně - lázeňský okruh

Datum:

30.4.2022

Pořadatel:

Sokol Konstantinovy Lázně

Ředitel závodu:

Lacina Jiří ,Nýřanská 14, Plzeň 323 00, tel.775 261 950, jiri.lacina@zzmv.cz

Kategorie:

A,B,C,D,E,F,Z,W,P1,P2,PZ1,PZ2

Startovné:

členové ZAL 200kč,příchozí 250kč,junioři 60kč

Prezentace:

U informační tabule lázeňského okruhu od 9.30hod.

Časy startu:

Balík II- 10.30hod. C,D,E,F,Z,W,P2 Balík I- 12.15hod. A,B,P1,junioři

Trasa:

Balík II- 50minut + 1kolo,bodování každé třetí kolo 5,3,2,1 + poslední kolo dvojnásob bodu. Balík I- 60minut + 1kolo,bodování každé třetí kolo 5,3,2,1 + poslední kolo dvojnásob bodu.

Vyhlášení:

Po dojetí Balíku I

Různé:

Soutěží se podle platných pravidel ZAL. Učastníci závodu berou na vědomí, že se závodu učastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí a že pořadatel neručí za škody na majetku a poškození zdraví učastníkum vzniklé, ani jimi zpusobené.