Západočeská amatérská liga
?

Konstantinovy Lázně, Bezdružce - mistrovství ZAL

Místo konání:

Konstantinovy Lázně

Datum:

31.7.2021

Pořadatel:

Sokol Konstantinovy Lázně - Cyklistický oddíl

Ředitel závodu:

Lacina Jiří Nýřanská 14,Plzen 326 00, tel.775 261 950 ved. tratě Červenka Jiří

Kategorie:

A,B,C,D,E,F,Z+ P1,P2

Startovné:

Zal-200kč,příchozí 250kč,veřejný závod 50kč

Prezentace:

U Požární zbrojnice v Konst.Láz. 11,30hod.

Časy startu:

Veřejný závod 13.00hod. Divize 1(A,B+príchozí do 40let) 14,00hod. Divize 2(C,D,E,F,Z+příchozí nad 40let) 14,05hod.

Trasa:

Veřejný závod 1okruh 11km. Divize 1 7okruhu 77km. Divize 2 5okruhu 55km. Trasa:okruh dlouhý 11km Konst.Lázně, Poloučany, Nová Ves, Bezdružice, Dolní Polžice, Čeliv, Kokašice, Konst.Lázne

Vyhlášení:

U Požární zbrojnice v Konst.Láz.

Různé:

UPOZORNĚNÍ - soutěží se podle pravidel a stanov Zal. Pořadatel si vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu. Každý startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkum vzniklé, a ani jimi zpusobené při závodě i před ním a po závodě. Přilba je povinná. Zákaz používání triatlonových nástavcu. Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu!!!