Západočeská amatérská liga
?

Ztráta iluzí

Dobrý den, musím se vyjádřit k Mistrovství ČR 18.9., kde jsem vyhrál svou kategorii a stal se i absolutním vítězem. 21.9. jsem dostal mail: Dobrý den pane Belfíne, je mi líto, ale musím Vám sdělit, že Vás musíme diskvalifikovat z Mistrovství ČR v časovce jednotlivců. Důvodem diskvalifikace je poručení pravidel Masters, kde v kategoriích Masters mohou startovat pouze závodníci s licencí Masters. Pro rok 2021 máte licenci ELITE. I když letos bylo MČR pořádáno bez licence, tak nebylo určeno závodníkům s licencí ELITE. Závodníci s licencí ELITE mají své MČR. Pravidla soutěže jsou na stránkách cyklomasters.cz Na základě tohoto bych Vás rád požádal o vrácení medaile a mistrovského dresu. Děkuji Václav Bradna předseda komise masters

Ihned jsem zareagoval: Dobrý den pane Bradna, nejsem si vědom, že bych porušil pravidla Masters. Před závodem jsem si prostudoval uveřejněná pravidla pro rok 2019 a rok 2020. Pro rok 2021 nejsou na vašich stránkách pravidla uveřejněna. V roce 2019 je uvedeno: Startovat mohou jak držitelé licence ČSC Masters a Elita, tak i závodníci s licencí amatérských lig nebo i bez licence. Nemohou startovat závodníci Licence ČSC Elita zapsaných na soupiskách profesionálních týmů a zahraničních týmů. V roce 2020 je uvedeno: Startovat mohou jak držitelé licence ČSC Masters a závodníci s licencí amatérských lig nebo i bez licence. Nem

Nikde není uvedeno, že nemohou startovat závodníci s licencí Elite. V propozicích nebyla uvedena zvlášť kategorie pro Elite. Jsem pouze hobby závodník, který začal jezdit ve 40 letech. Elite licenci mám jen z důvodu, abych mohl více trénovat. Neúčastním se žádných profesionálních závodů, což si klidně můžete kdekoliv prověřit. Jezdím jen JAL a ZAL. V žádném případě jsem neměl v úmyslu jakkoliv podvádět, šlo mi jen o sportovní výkon Vycházím z principu "Contra legem", tudíž "co není zakázáno, je dovoleno" Děkuji Jiří Belfín

22.9. mi přišel mail opět od pana Bradny se zněním: Dobrý den, po poradě komise Masters bylo rozhodnuto, že Vám titul zůstane, neboť zde je díra v pravidlech. Jen upozorňuji, že pro příští a další roky bude nutná pro start pouze licence s kategorií Masters. Závodníci s licencí Elite na start připuštěny nebudou. Hezký den Václav Bradna

Na základě tohoto mailu jsem vyplnil přihlášku na Mistrovství světa s klidným vědomím, že jsem právoplatným mistrem ČR a mám na tuto účast nárok. 24.9. mi přišel mail od pana Říhy, kde mi opět byla sdělena diskvalifikace. Upozorňuji, že tento mail byl odeslán nejprve 10 jiným lidem včetně mého soupeře Václava Vodičky a až poté byl odeslán mně. Viz níže

Obdržel jsem sdělení, informující o tom, že v závodě MČR Masters v časovce jednotlivců dne 18.9. 2021 startoval pod č. 350 neoprávněně závodník Jiří Belfín, klub Kovo Belfín cyklo team, který zajel nejlepší čas v kategorii B. Je ale držitelem licence pro kategorii Elite. Fotokopie jeho licence je v příloze s tím, že na ČSC u paní Pavelkové je ověřeno, že v žádosti o licenci je uvedena kategorie Elite. Platný Licenční řád (2020) zveřejněný na svazových stránkách v článku 2 jednoznačně udává, že závodník kategorie Masters NESMÍ startovat v kategorii ELITE a NAOPAK. Rozpis závodu stanoví, že se letos výjimečně pro přihlášku do závodu MČR Masters nepožaduje licence s ohledem na Covid-19. Proto se nedělala a ani nemohla dělat obvyklá kontrola licencí před závodem, kdy by se na věc přišlo. Startovní listina dle přihlášek před závodem obsahovala údaj o kategorii, ne však ID UCI nebo údaj o licenci, protože to rozpis výjimečně nevyžadoval. Pravidla cyklistiky jinak samozřejmě zůstávají v platnosti. Oficiální zástupce Komise Masters se k závodu nedostavil. Závod proběhl bez mimořádných událostí a na závěr byly předány medaile a mistrovské dresy. Po rozeslání výsledků přišlo E-mailem upozornění na to, že závodník Jiří Belfín je držitelem licence Elite a tudíž neměl v závodě vůbec startovat. Po ověření stavu věci musím jako hlavní rozhodčí závodu ve shodě s ředitelem závodu rozhodnout o tom, že závodník Jiří Belfín významnou měrou porušil Pravidla cyklistiky, jichž součástí je také Licenční řád, a získal tím významnou výhodu v tom, že by jako vítěz mistrovského závodu mohl startovat na mistrovství světa. Na základě ustanovení Pravidel silniční cyklistiky, platných od 1.4.2021, článků S0101, S0115, S0129, S0161, S0174, S0202, S0667 druhý odstavec, S0674, S1702, S1727-1731 Pravidel cyklistiky je zjištěno, že se závodník Jiří Belfín st.č.350 v závodě dopustil významného porušení Pravidel silniční cyklistiky ČSC platných od dubna 2021 startem za jinou kategorii, navíc s výslovně zakázanou záměnou kategorií, aby tak získal neoprávněnou výhodu – právo startu na Mistrovství světa. Na základě zjištěných nepochybných skutečností bylo v dohodě s ředitelem závodu Josefem Říhou rozhodnuto takto: závodník Jiří Belfín nar. 15.2.1975, UCI ID 10105482834 se podle Pravidla S1713 se ze závodu diskvalifikuje formou vyloučení ze závodu Mistrovství ČR v časovce jednotlivců pro rok 2021, konaného 18.9.2021, a odebírá se mu mistrovský titul a medaile pro neoprávněný start v kategorii Masters B. Pořadí ostatních závodníků v cíli se posunuje o jedno místo nahoru. Mistrem ČR v kategorii Masters kategorie B se stává Václav Vodička, Cycling Brno před Janem Štefanem a Petrem Čapkem. Finanční sankce ani zákaz činnosti se podle pravidel S1747 a S 1748 a Tabulky trestů položka 1.3 druhý řádek neuděluje, rozhodnutí o případném zastavení činnosti v závodech Elite se ponechává na orgánech ČSC. ČSC by měl podle čl. S0667 poslední odstavec zajistit vrácení mistrovského dresu a medailí, ve spolupráci s Komisí Masters. Opravené výsledky budou rozeslány ještě dnes po opravě. Informaci diskvalifikovanému závodníkovi zajistí prokazatelně Komise Masters ve spolupráci s ředitelem závodu. Poznámka: Podle dalších informací měl dotyčný závodník startovat i na předchozím závodě Poháru Masters v Sezemicích, ale tento závod nebyl naším krajským svazem schvalován a nedelegoval jsem k jeho řízení žádné rozhodčí. Závodník Belfín tím již dříve porušil pravidlo S0158 o zákazu startů a měl by být potrestán zastavením činnosti na 1 měsíc, případně finanční sankcí dle Tabulky trestů. S ohledem na to, že jsme závod neřídili ani nevypisovali a rozpis neschvalovali, nevydávám v tomto případě žádné rozhodnutí a ponechávám to na Komisi Masters a orgánech ČSC. Připomínám před časem obdobný případ v cyklokrosu, jestli se dobře pamatuji, závodník Balek. Na vědomí sbor rozhodčích, nový mistr ČR a orgány ČSC Ing. Jiří Klicpera, CSc., hlavní rozhodčí závodu sekretář Svazu cyklistiky Pardubického kraje

Moje reakce: Vážení, musím se vyjádřit k Vašemu rozhodnutí o mém vítězství a následné diskvalifikaci. 18.9.2021 titul jsem získal 21.9.2021 diskvalifikace 22.9.2021 titul mi zůstává 24.9.2021 diskvalifikace Nepřipadá Vám to poněkud zvláštní a nekorektní jednání??? Vaše konečné rozhodnutí je odesláno dalším lidem včetně mého soupeře dříve než mně. To Vám přijde v pořádku???

Jak už jsem psal panu Bradnovi, před závodem jsem si prostudoval uveřejněná pravidla pro rok 2019 a rok 2020. Pro rok 2021 nejsou na stránkách cyklomasters.cz pravidla uveřejněna. V roce 2019 je uvedeno: Startovat mohou jak držitelé licence ČSC Masters a Elita, tak i závodníci s licencí amatérských lig nebo i bez licence. Nemohou startovat závodníci Licence ČSC Elita zapsaných na soupiskách profesionálních týmů a zahraničních týmů. V roce 2020 je uvedeno: Startovat mohou jak držitelé licence ČSC Masters a závodníci s licencí amatérských lig nebo i bez licence. Nem

Moje chyba, kterou uznávám byla, že jsem si neprostudoval Licenční řád, kde je uvedeno, že s licencí Elite se nemohu zúčastnit závodů Masters. Upřímně, ani mě nenapadlo, že by to mohl být problém (nepřečtení Licenčního řádu). Vzhledem k tomu, že jednotlivé amatérské ligy byli osloveny pořadatelem závodu, aby uveřejnily na svých stránkách propozice závodu s cílem co nejvyšší účasti závodníků. U amatérských lig je předpoklad, že závodníci nemají licenci Elite ani Masters. Tyto licence jsou však nutné pro účast na Mistrovství světa. Takže z toho plyne jediné. Přijeďte si zazávodit, ale nesmíte vyhrát, protože stejně na Mistrovství světa nemůžete bez licence jet!!! Jel jsem na závod s cílem podat co nejlepší výsledek a to, že jsem vyhrál nejenom svou kategorii, ale i jsem se stal celkovým vítězem byl pro mě neskutečný zážitek. Vlastnictví licence, která se neuděluje na základě cyklistických výsledků, ale na základě zaplacení 500,- Kč mi žádnou výhodu nepřineslo. O možnosti jet na Mistrovství světa jsem neměl nejmenší tušení, to jsem se dozvěděl až 20.9.2021, kdy to bylo uvedeno na stránkách cyklomasters.cz. Uvádíte, že vzhledem k situaci Covid-19 se nedělala obvyklá kontrola licencí před závodem. Opět pochybení na Vaší straně. Všichni účastníci byli povinni fyzicky předložit potvrzení o negativním testu či očkování, fyzicky podepsat prezenční listinu a fyzicky si převzít číslo. Dle propozic se měl každý závodník prokázat průkazem totožnosti, ale to také nikdo nepožadoval. Pokud byste tedy chtěli kontrolovat licence, klidně jste mohli, když jste s námi byli ve fyzickém kontaktu. Oficiální zástupce Komise Masters se k závodu nedostavil. A to je také moje pochybení nebo Vaše, jako pořadatele? Moje diskvalifikace se stále točí jen kolem licence Elite, kterou nesporně mám, ale neodjel jsem ani jeden závod v kalendáři ČSC, což je veřejně možné dohledat. Moje úmysly byly naprosto čisté a vždy mi jde jen o sportovní výsledek. S tím také nastupuji do každého závodu. Díky těmto Vašim konspiračním teoriím o tom, jak jsem chtěl podvádět a využívat výhod licence v hodnotě 500,- Kč, jsem naprosto znechucen. Vždyť se jedná především o amatérský sport, do kterého všichni vkládáme mnoho úsilí a peněz. A výsledek? Pokud se nám podaří uspět, jsme veřejně lynčováni a naše pověst je pošpiněna. To Vám přijde fair play??? Když už se tak oháníte všemi pravidly a Licenčním řádem, tak by mělo být měřeno všem stejným metrem. Viz článek S0158: Žádný držitel licence se nesmí účastnit závodu, který není zapsán v národním, kontinentálním nebo světovém kalendáři nebo který není uznán národní federací, kontinentální konfederací nebo UCI. Jak je tedy možné, že závodníci vlastnící licenci Masters se účastní amatérských závodů a především Mistrovství ČR amatérských lig. Nepřijde Vám to trochu nefér? Napři. Jan Bryxi, Václav Vodička, Zdeněk Drábek, Petr Čapek, Miroslav Šváb, Jiří Baier a další. Někteří z nich si dokonce odnesli mistrovský dres určený pro absolutní amatéry. Kde je Váš Licenční řád? Očekávám Vaše vyjádření a pokud je toto Váš konečný verdikt, tak Vám oznamuji, že já budu svou čest obhajovat a naši komunikaci zveřejním. V žádném případě nehodlám přijmout Vaše obvinění z podvodu tak, jak to prezentujete. Jiří Belfín

Další den mi volá pan Kubín, zda bych souhlasil s tím, že mě na přihlášku na Mistrovství světa uvede jako na divokou kartu a ne, jako Mistra ČR. Vzhledem k mému nesouhlasu mi za hodinu přijde mail od pana Bradny: Dobrý den pane Belfíne, nejprve mi dovolte se omluvit za nesprávnou komunikaci vůči Vám, ale jedná se ojedinělý případ, který se za historii Extraligy Masters ještě nestal. Komise Masters se finálně ztotožňuje se závěry hlavního rozhodčího závodu. Žádáme Vás o vrácení mistrovského dresu a medaile. S pozdravem Václav Bradna předseda komise

A závěr? V každém případě jsem uznal svou vinu (neznalost Licenčního řádu), nicméně to byla mám jediná chyba. Všechna ostatní pochybení jsou na straně pořadatele závodu, propozicích, pravidlech ELM atd. Mimojiné, propozice k závodu byly změněny po skončení závodu. Na původních byly rozděleny jinak kategorie, ale zřejmě se to po skončení závodu někomu nehodilo. To už vůbec nemluvím o tom, že byla nutná účast alespoň 5 závodníků v kategorii, aby bylo možné vyhodnocení. To také zřejmě platí jen pro někoho. Právě jsem zjistil, že o sport a výsledky jde až na 2. místě a je mi z toho smutno. Na Mistrovství světa nepojede ten nejlepší, ale ten 2. v pořadí.

Diskuze

Diskutovat mohou jen přihlášení uživatelé.
JP
Jaroslav Plánička
27.9.2021 20:03

Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit s možností propagace našich 2 závodů na Pardubicku, které se pojedou jako MČR Extraligy Masters v termínu 18.9. a 19.9. a to časovka a silniční závod.

Vyjímečně se uskuteční bez nutnosti licence ČSC a díval jsem se, že v tomto termínu se ve Vaší lize nejede žádný závod.

Myslíte, že by bylo možné pomoci nám s propagací třeba na Vašich facebookových stránkách?

Vím, že máte vlastní mistráky i mistrák všech lig, uvidíme, jaká bude budoucnost a je třeba si pomáhat, co říkáte?

Odkazy na propozice jsou zde:

https://f7089f7d-31a0-4a9c-a203-15b79e356d3f.filesusr.com/ugd/15f197_55b01f081ca04cd59568b9da62885872.pdf?index=true

https://f7089f7d-31a0-4a9c-a203-15b79e356d3f.filesusr.com/ugd/15f197_a109d79ba3a24b2dbd348e1545a7e811.pdf?index=true

Odkaz na stránky zde:

https://www.ckpardubice.cz/registracehobby

Děkuji Vám moc a přeji, ať se vše daří!

Pepa Říha

předseda spolku CK Pardubice

Tohle je kopie emailu kterým mě pan Říha žádal o zveřejnění propozic k závodu MR MASTERS.

JP
Jaroslav Plánička
27.9.2021 13:50

Hlavně je hodně smutný že udělali otevřené mistrovství a teď už vím že jen kvůli tomu aby vybrali co nejvic na startovném. A to žádali a prosili amatérské ligy ,aby zveřejnili propozice na jejich závod. Další věc je i tom,že když začnete číst pravidla jejich ligy zjistíte že je tam pravidlo proti pravidlu které jste si přečetli o pár odstavců výše. Je vidět že celá Extra liga Masters je uzavřená skupina lidí kde můžete závodit ale ne vyhrávat na to už tam mají svá místa jiní.

PH
Petr Hošek
26.9.2021 22:39

Když vás zvali na závody asi netušili, že si Jirka "dovolí" vyhrát časovku, protože to se někomu vůbec nehodilo... Je mi smutno, když se sportovní neúspěch řeší diskvalifikací soupeře. Koho může takové vítězství těšit? Na to si bude muset každý odpovědět sám. Pro příště se budete muset někoho zeptat: mužů vyhrát nebo mám někoho pustit? Ještě, že před Vodičkou nebylo víc závodníků 🙄

JV
Jakub Vyplel
26.9.2021 18:57

Taky jsem jel v Pardubicích, když už nepotřebuju tu licenci masters. Ale jakou zvolit kategorii? Mají v přihlašovacím formuláři na webu kategorie A-F a M. Co je M... kouknu na pravidla ELM. Hm, pravidla pro rok 2021 tam nejsou. Tak kouknu na pravidla 2020 - M jsou ročníky 1991-2002. Tak to není pro mě. Kdyby to bylo jako v roce 2019, tak vybírám M, kam patří i ČSC Elita. Takže nakonec vybírám podle věku B a tím jsem zjevně udělal stejnou chybu jako Jirka. Možná mě diskvalifikují, možná dokonce dostanu pokutu a možná se nic nestane, když jsem stejně žádný slušný výsledek (naštěstí) nezajel.

Když naše liga pořádá svůj mistrovský závod, tak vyhlásí jako mistra nejvýše umístěného člena v dané kategorii. Pořadatel v Pardubicích si pozve amatéry bez licence Masters, ale při prezentaci neřeší, kdo může být vyhlášen jako mistr a kdo ne. Mohli ten mistrovský dres dát nejvýše umístěným držitelům licence Masters a poslat je do Bosny.

Když pan Říha žádal o propagaci tohoto závodu na našich stránkách, psal i tom, že "je třeba si pomáhat". No tak jsme si pomohli. Pozvali jsme naše členy na jejich závody, přijeli jsme tam a rozšířili trochu konkurenci. A oni nás za to umlátí licenčním řádem.