Nový předseda ZAL, členská schůze ZAL 2020

10.10.2020 zvolil výkonný výbor Západočeské amatérské ligy, z.s. nového předsedu spolku. Kamil Ackermann se rozhodl svoje působení ve funkci předsedy spolku po třech letech ukončit a novým předsedou se stal Jarda Plánička z KOVO Belfín (podle stanov spolku je předseda volen výkonným výborem na dobu neurčitou).

Slavnostní vyhlášení mělo být jako obvykle i členskou schůzí spolku. Kvůli omezujícím opatřením vlády není zatím možné členskou schůzi uspořádat a proto nemůže být ani zvolen výkonný výbor spolku pro nadcházející rok (podle stanov volí výkonný výbor členská schůze na dobu jednoho roku, výkonný výbor tvoří 4 volení členové a předseda spolku). Výkonný výbor bude mít tedy až do konání členské schůze dosavadní složení (Jarda Plánička, Bohouš Matoušek, Dan Cárik, Martin Vodák, Kamil Ackermann).

Kamil Ackermann