Slavnostní zakončení sportovní sezóny 2020, volba výkonného výboru

V pátek 16. října 2020 se bude konat slavnostní vyhlášení výsledků letošního seriálu závodů ZAL. Kde – to včas upřesníme (zatím je několik možností, vybíráme to nejlepší místo), kdy – jako obvykle v podvečer. Zhodnotíme uplynulou sezónu, vyhlásíme vítěze jednotlivých věkových kategorií a také vítěze soutěže družstev (nezapomeňte přivézt putovní poháry). Zváni jsou i Vaši blízcí a přátelé ZALky.

Součástí slavnostního vyhlášení bude valná hromada spolku „Západočeská amatérská liga, z.s.“, kde by měl být zvolen výkonný výbor pro další rok. V současném výkonném výboru jsou Kamil Ackermann jako předseda spolku, Jarda Plánička, Bohouš Matoušek, Dan Cárik a Martin Vodák. Členem výkonného výboru se může stát podle stanov spolku jakýkoli člen spolku (podmínkou členství je zaplacení členského příspěvku 500,- Kč), který bude zvolen na valné hromadě. Výkonný výbor má 4 volené členy a pátým členem je předseda spolku. Výkonný výbor (kromě předsedy) se volí každý rok. Kdo máte zájem pracovat ve výkonném výboru v dalším roce, napište nejpozději do 12.10.2020 přihlášku Kamilu Ackermannovi (kamilackermann@email.cz) – na valné hromadě pak bude hlasováním všech přítomných členů ZAL rozhodnuto o složení výkonného výboru pro příští rok.

Předseda Kamil Ackermann