Pravidla bodovacích závodů/kritérií

Letos se nám v termínovce objevilo hned několik bodovacích závodů/kritérií. Protože se obtíže s povolováním hromadných závodů hned tak nevyřeší, budeme tento typ závodu pravděpodobně jezdit i v příštích letech. Je tedy nejvyšší čas vyjasnit si pravidla závodu typu „kritérium“ nebo „bodovací závod“. Podle „Pravidel cyklistiky pro silniční závody“ Českého svazu cyklistiky (dále jen „pravidla ČSC“) https://www.czechcyclingfederation.com/silnice-pravilda/ platí pro kritérium toto:

 • je to závod s klasifikací na základě počtu dokončených okruhů a počtu bodů získaných v průběžných spurtech,
 • rozpis závodu musí stanovit systém průběžných spurtů a přidělování bodů,
 • klasifikace se stanoví následovně:
  • vítězem je ten, kdo dokončil největší počet okruhů;
  • v případě rovnosti okruhů rozhoduje počet získaných bodů;
  • v případě rovnosti okruhů a bodů rozhodne počet vítězství v průběžných spurtech;
  • v případě nové rovnosti rozhodne umístění v posledním spurtu,
 • zisk kola se započítává, když závodník dostihne konec hlavního pelotonu.

Při dojetí o celý okruh  jsou v profi-závodech závodníci většinou ze závodu vyloučeni, pravidla ČSC ale umožňují i ponechání závodníků v závodu (rozhodují o tom rozhodčí).

V našich amatérských závodech, kde je objektivně mezi závodníky velmi rozdílná výkonnost a pro závodění máme jinou motivaci než profíci, jsou tedy dvě základní možnosti, jak závod-kritérium hodnotit (a obě možnosti jsou v souladu s pravidly ČSC):

Kritérium s odstupováním

Body se získávají v průběžných spurtech, způsob bodování stanovuje pořadatel závodu (je možné vyšší bodování některých okruhů nebo/a posledního okruhu). Závodníci kteří odpadli a byli dojeti o celý okruh závodníky na čele závodu, musí závod ukončit a opustit závodní trať. Odstupuje se (pokud pořadatel neurčí jinak) v prostoru cíle a odstoupení se hlásí cílovému rozhodčímu. Případně jsou závodníci cílovým rozhodčím k odstoupení vyzváni. Pokud je o celý okruh dojet hlavní peloton, rozhoduje o ponechání závodníků v závodu cílový rozhodčí (kvůli atraktivitě závodu je vhodné hlavní peloton ze závodu neodvolávat). Pořadí se určuje podle počtu dojetých okruhů, v případě rovnosti okruhů rozhoduje počet získaných bodů. Ve výsledcích závodu jsou i odstoupení závodníci, jejich pořadí se určuje také podle počtu dojetých okruhů a při rovnosti okruhů podle počtu získaných bodů.

Kritérium bez odstupování

Body se získávají v průběžných spurtech, způsob bodování stanovuje pořadatel závodu (je možné vyšší bodování některých okruhů nebo/a posledního okruhu). Závodníci kteří odpadli a byli dojeti o jeden a více okruhů závodníky na čele závodu, pokračují bez jakéhokoli omezení v závodu. Body získávají závodníci na čele závodu bez ohledu na počet jimi ujetých okruhů (tj. o body mohou bojovat i závodníci „dojetí o kolo“, musí ale do průběžného spurtu nastupovat z pozice za aktuálně nejrychlejším závodníkem ). Pořadí se určuje podle počtu dojetých okruhů, v případě rovnosti okruhů rozhoduje počet získaných bodů. Tento druh závodu je z hlediska taktiky hodně zajímavý a dává možnost „zazávodit si“ i závodníkům s nižší výkonností, aniž by to závod znehodnotilo – hlavním kritériem pro výsledky závodu je počet odjetých okruhů, až druhým kritériem je počet bodů.

Pro oba typy závodu je lepší, když je velký počet bodovaných míst (např. 15 – 20) – hodně to zvýší atraktivitu závodu.

Před každým závodem typu „kritérium“ je nutné, aby pořadatel už v propozicích (a nejlépe i znovu před startem) přesně vysvětlil, jaká jsou pravidla závodu, především způsob udělování bodů a zda se při dojetí o celý okruh odstupuje.

Předseda