Registrace 2020

Tak je to tady, ode dneška je možno se přihlásit do dalšího ročníku ZAL 2020. Ti kdo se přihlásí, můžou se těšit na nové atraktivní závody a na nové soupeře, kdo přihlásí do seriálu ZAL  nového závodníka dostane za každého  nového slevu 100 Kč na své přihlášení do seriálu. Registrační poplatek členství v ZAL zůstává stejný jako v minulém roce tj. 500,- Kč, pouze  kategorie  J  má  sníženou registraci na 250,-  Kč. Tento rok se kromě registrace bude platit záloha na nový typ startovního čísla pod sedlo ve  výši cca 150  Kč (cena ještě není úplně jistá a proto cca). Zaplacení zálohy a převzetí čísla proběhne na prvním závodě seriálu. Registrační poplatek plaťte rozhodně bez jakékoliv zálohy na číslo tzn. 500 nebo 250 Kč.

Registrace se stává se  platnou po  zaplacení   členského příspěvku. Platba je možná pouze bankovním převodem na číslo účtu ZAL  3111247093/0800 , do zprávy pro příjemce je NUTNÉ napsat jméno závodníka nebo závodníků (při hromadné platbě), kopii  platebního  příkazu  je  možné  pro informaci zaslat na info@zapadoceskaamaterskaliga.cz.  Nový  závodník, kterého někdo nově přivedl do  naší  soutěže poznamená  jméno doporučujícího stávajícího  člena do  kolonky  Doporučující člen v registračním formuláři. Stávající závodník, který někoho  nového přivedl  poznamená jméno nového  nebo nových závodníků  do  Poznámky.

Registrace je  možné  provést 3  způsoby – registraci nad 3 závodníky mohou  zaslat  ředitelé  teamů hromadně přes excel sešit hromadná  registrace ZAL pro již  dříve registrované  závodníky.

Pomocí  zjednodušeného  formuláře  ZDE se  mohou registrovat  již  vloni  registrovaní  jezdci, kteří dali souhlas se  zpracováním  osobních  údajů na  2 roky.

Pomocí TOHOTO elektronického formuláře se registrují  noví   jezdci, kteří  nejezdili v  loňském  roce a  nejsou tudíž  registrovaní v  systému a není ani platný jejich souhlas se  zpracováním  osobních  údajů.