Členská schůze Západočeské amatérské ligy, z.s.

Tento pátek 11.10.2019 proběhne při slavnostním vyhlášení výsledků ZAL 2019 (v Klatovech, hotel Rozvoj) také členská schůze Západočeské amatérské ligy. Na programu bude volba členů výkonného výboru. Výkonný výbor tvoří podle stanov ZAL čtyři členové volení členskou schůzí a předseda spolku. Ochotu pracovat ve výkonném výboru projevili Bohouš Matoušek, Dan Carik, Jarda Plánička a Martin Vodák. Volba proběhne formou hlasovacích lístků – bude to jeden hlasovací lístek pro všechny navržené členy dohromady, hlasovací lístky se budou vhazovat do připravené urny. Výsledek hlasování bude zveřejněný během večera.

Na členské schůzi bude také možné vyplnit „na papíru“ dotazník stejný jako internetová anketa na téma organizace akcí ZAL (pro ty kdo nemají možnost vyplnit anketu digitálně). Dotazníky bude možné si vyzvednout při prezenci.

Předseda ZAL Kamil Ackermann